Czasy starożytne

Dzięki temu okresowi w dziejach ludzkości, społeczeństwa zajmujące określone miejsca w cywilizacji zaczęły się szybko rozwijać. Każdy obszar zróżnicowany był pod względem różnorodności stosowanych metod oraz powstających w ten sposób dóbr. Stosowane wówczas elementy złączne spowodowały nagły wzrost poziomu zabudowań oraz elementów militarnych jak i gospodarstwa domowego. Przedmioty nie były jednolite lecz składały z kilku a nawet kilkunastu elementów, które za pomocą złączeń stanowiły całość. Pierwsze elementy złączeniowe jakimi były nity oraz śruby i gwoździe przyczyniły się do rozwoju transportu wozowego. Drewniane elementy złączeń stanowiły też ważne ogniwo przy budowie studni. Prymitywne złącza takie jak na przykład liany czy umocnione łodygi wielu roślin służyły głównie do produkcji pierwszych łodzi i kajaków. Kołki, które pełniły też funkcje fundamentów pozwalały na budowanie osad na terenach podmokłych. Służyły też do budowania pierwszych mostów, drewnianych wież oraz elementów warownych.

Copyright @ 2010 Majsterkowanie